en

Apollon fra Astrupvej

For oldtidens mennesker var guder og åndelige væsener ikke noget overnaturligt, men en del af alting! Derfor er det også påfaldende, at vi kender relativt få figurer og billeder, som vi med nogen sikkerhed kan udpege som guddomme. Måske var det forbundet med tabu at afbilde dem? Med kontakten til Romerriget i tiden omkring vor […]