en
Forfattere

Billedbrug

Copyright information

Alle billeder på odensebysmuseer.dk er beskyttet efter ”Lov om ophavsret”.
Du kan læse om generelle retningslinjer for onlinebrug af kunstneriske og litterære værker herunder deling, download og streaming på Ophavsret på internettet

Billeder fremstillet af Odense Bys Museer

Brug af billeder fra Odense Bys Museer sker på brugerens eget ansvar og kan på ingen måde gøre Odense Bys Museer ansvarspådragende.
Brugeren af billeder fra Odense Bys Museer bærer selv det fulde ansvar for anvendelse og offentliggørelse af de enkelte billeder, der måtte krænke tredjemands rettigheder eller ære.

Billeder fremstillet af Odense Bys Museer stilles til rådidhed med den licens der er angivet i umiddelbar nærhed af det enkelte billede.
Hvis en billedelicens ikke er synlig, eller der opstår tvivl, gælder samme regler for anvendelse som for billeder fra 3. part.

Odense Bys Museer kan til enhver tid fjerne billeder fra websitet, såfremt der opstår tvivl om brugsret og ophavsret. I så fald må disse billeder ikke anvendes mere.
Brugeren bærer selv det fulde ansvar for uberettiget brug af billeder fra Odense Bys Museers website.

Billeder fra Odense Bys Museer bør ikke anvendes til emner af sensitiv karakter som f.eks. racisme, misbrug og politik mv.

Ved al offentliggørelse skal billedet krediteres med Odense Bys Museer / fotografnavn.

Billeder fra 3. part

Odense Bys Museer kan ikke give tilladelse til nogen form for brug af billeder fra 3. part.
Samtlige rettigheder, der er knyttet til anvendelsen af et billede fra 3. part tilhører denne person/organisation, eller den fotograf, der har skabt billedet.
Det er derfor ikke tilladt at benytte, reproducere, lagre eller manipulere billeder fra 3. part.

Tilladelse til brug af billeder fra 3. part skal indhentes ved at tage kontakt direkte til copyrightholderen.
Undtaget er billeder offentliggjort under en Creative Commons licens.
Læs nærmere om ophavsret på ophavsret.dk.