en
Forfattere

Bronzealderbålfærd ved Bellinge

I foråret 2019 udgravede arkæologer fra Odense Bys Museer en nedpløjet gravhøj ved Bellinge syd for Odense. Højen viste sig at være opført over et ca. 7 kvadratmeter stort lag af trækul, og heri fandtes stumper af brændte knogler fra et menneske. Jorden under og omkring bållaget bar præg af varmepåvirkning, og der var således […]