en

Et skaft er vel bare et skaft – eller er det?

I efteråret 2017 var Stephanie Christensen på søgetur på Nordfyn med sin nyanskaffede metaldetektor. Afsøgningen foregik på et lavtliggende sted i landskabet, hvor jorden var mørk og fedtet – tydeligvis et drænet vådområde. Detektoren gav et godt signal, og inden længe stod den unge nybegynder udi metaldetektorarkæologien med et af sine allerførste fund i hånden. […]