en
Forfattere

Sissel Bjerrum Fossat

Museumsinspektør, ph.d., cand.mag. i historie

Forskningsområde:

Sissel skrev afhandling om amerikanisering og Marshallplanen og har derigennem beskæftiget sig indgående med efterkrigstidens forandringer af Danmark som industrination og forbrugersamfund. Forsker i forskellige aspekter af Odense bys historie i det 20. og 21. århundrede bl.a. gennem deltagelse i projekterne:

Industrien i det 21. århundrede. Robotter, klynger og fortællinger (VELUX FONDEN)

TV 2: et nationalt medie i provinsen (Kulturministeriets Forskningspulje)

Odenses udvikling fra industriby til moderne vidensby.

Hun leder fra december 2020 forskningsprojektet Bylivets sorte omstilling Forbruget af fossile brændsler og forandringsprocesser i byernes hverdagsliv (VELUX FONDEN). Projektet tager udgangspunkt i bymennesket og studerer ændringer af hverdagens vaner mht. bolig, forbrug og transport.

Forskningspublikationer

Rapport: Odenses transformation fra industriby til vidensby, CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 9, 2021.

 

“Fra storstation til træsko-tv: Transnationale æterbølger og grænseland 1920-1990”, Louise Nyholm Kallestrup m.fl. (red.): Krig, Rom og Cola, Syddansk Universitetsforlag 2021, s. 119-134.

 

Monopolbrud 1962, i serien 100danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag, 2020.

 

”Nord for Vesttyskland, vest for Storebælt. TV 2 mellem satellitter og regional-tv, 1967-91”. Temp, 9(18), 2019 s. 129-147.

 

“American lessons in mass production and mass consumption – Danish study visits to the US under the Technical Assistance of the Marshall-Plan”, Contemporary European History, november 2018.

 

”En ny tid. Fortællinger om dansk udenrigspolitik efter Den Kolde Krig” i Sissel Bjerrum Fossat, Rasmus Glenthøj, Lone Kølle Martinsen (red):  Konfliktzonen Danmark. Stridende fortællinger om dansk historie., Gads Forlag 2018, s. 284-307.

 

”Kampen om kvinden. Begrebshistoriske perspektiver”, Kvinder, Køn & Forskning 2018, s. 12-21 med Lone Kølle Martinsen og Jesper Lundsby Skov.

 

”Lyserøde, brune og lilla: Diskursive sammenhænge mellem begreberne kvinde, race og seksualitet” i Sissel Bjerrum Fossat & Lone Kølle Martinsen (red.) I Venus, Lucie og Margrethe. Kvindehistorier i kultur, religion og politik., Syddansk Universitetsforlag 2018, s. 264-290.

 

”Ny Odense. Byudvikling og den politiserede byidentitet.”. Kulturstudier, 2, 9(2), 2018.

 

”Røde strømper – med hvide og blå stjerner på”, i Nils Arne Sørensen (red.): Postordrecowboys og andre fortællinger om danskernes møde med Amerika, Syddansk Universitetsforlag 2017

 

“You too can be like us? Danske film for Marshallplanen”, Nils Arne Sørensen (red.): Postordrecowboys og andre fortællinger om danskernes møde med Amerika, Syddansk Universitetsforlag 2017

 

Den lille pige med iskagen. Marshallplan, produktivitet og amerikanisering, Syddansk Universitetsforlag, 2015.

 

Liberalisme og ligestilling i Sverige og Danmark, ca. 1960-1980 i Jeppe Nevers, Niklas Olsen og Casper Sylvest (red): Liberalisme: Danske og internationale perspektiver. Syddansk Universitetsforlag 2013, s. 269-292.

Redaktørarbejde

Konfliktzonen Danmark: Stridende fortællinger om dansk historie. Gads Forlag 2018 med Rasmus Glenthøj og Lone Kølle Martinsen.

 

Lucy, Venus og Margrethe. Fortællinger om kvinder i kunst, religion og politik fra antikken til i dag, Syddansk Universitetsforlag 2018 med Lone Kølle Martinsen.

 

Transnationale historier Syddansk Universitetsforlag 2009 med Anne Magnussen, Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen.

Videnspublikationer

Med Michael Borre LundøEn hilsen i sten – fynske minder om Genforeningen”, Fynske Årbøger 2020.

danmarkshistorien.dk TV 2, 1988

danmarkshistorien.dk Medier, public service og Provinsdanmark

danmarkshistorien.dk Danmarks første tv-reklamer

 TV 2 i Odense”, Årbog for Odense Bys Museer, 2019 s. 127-136. (download som pdf)