en

Udgivelser fra CENTRUM

Centrets egne publikationer omfatter to serier:

Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological & Historical Studies in Centrality
Serien omfatter antologier, som udkommer henholdsvis i papirform og digitalt.

 

Centrum. Forskningscenter for centralitet. Rapport
En rapportserie, som udkommer digitalt og indeholder baggrundsanalyser fra forskningsprojekterne.

Publikationerne kan downloades her gratis her fra hjemmesiden.