en

Del­projekter

Projektet “From Central Space to Urban Place” organiseres i tre delprojekter, der udarbejdes i selvstændige teams, men er internt relaterede:

1) Centralitet og centrale pladser i landskabet.
– dataindsamling og primære analyser samt landskabsanalyser, herunder forudsætningerne for besejling og kommunikation.

2) Central plads, by og opland – struktur, interaktion og specialisering.
-behandler det empiriske grundlag fra delprojekt 1 med henblik pa en diakron analyse af organisation, interaktion og hierarki mellem de centrale pladser. Delprojektet fokuserer på tre temaer – bebyggelse og erhverv, magtens militære udtryk og organisering samt kult og religion – der hver især var afgørende for den centralisering af magtforholdene, som udvikles i perioden.

3) Fra central plads til by – dynamik og drivkræfter i den tidlige urbaniseringsproces.