en
Forfattere

Forsøg 2 – Lejre 1990

I oktober 1990 udførte jeg et ligbrændingsforsøg i Sagnlandet Lejre. Det tog udgangspunkt i flere problemstillinger, som flittigt har været diskuteret i den arkæologiske litteratur: 1) Ville brændingen blive optimeret, hvis bålet blev bygget i en lav grube? 2) Ville bålopstablingen blive mere stabil, hvis der blev nedbanket træpæle omkring denne? 3) Ville man efterfølgende […]