en
Forfattere

Forsøg 3 – Lejre 1990

I oktober 1990 kremerede jeg et svin på et bål i Sagnlandet Lejre. Formålet med afbrændingen var at rekonstruere en jernalderkremering. Bålet bestod af ca. 1 rummeter træ, og det blev stabiliseret med fire nedbankede pæle. Den ca. 1,2×1,2 m store opstabling blev opbygget over en 20 cm dyb grube i jorden, og på toppen […]