en
Forfattere

Metaldetektorafsøgning og fredede fortidsminder

I Danmark findes ca. 33.000 fredede fortidsminder, og de besøges løbende af repræsentanter fra 10 såkaldte ”tilsynsmuseer”, der på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen vurderer fortidsmindernes tilstand. Ved disse tilsyn iagttages det stadigt hyppigere, at der er små ”stik” i fortidsmindernes overflade, og det indikerer, at detektorfolk har været på afveje i jagten på metaller […]