en
Forfattere

Millionbevilling kickstarter for alvor forskningscentret!

10. februar 2016 åbnede rådmand Jane Jegind officielt CENTRUM. Forskningscenter for centralitet ved Odense Bys Museer. I første omgang arbejder centret primært indenfor forskningsprogrammet Byens transformationer. En række forskningsprojekter er allerede igangsat, men med en netop modtaget bevilling fra Velux Fonden på 4,4 mio. kr. til projektet From central space to urban place. Fra jernalderens […]