en
Forfattere

Om jernaldergrave og forhistorisk ligbrænding

I 30 år har jeg beskæftiget mig med oldtidens gravfund – og i særdeleshed med brandgrave fra ældre jernalder. Det er et fascinerende kildemateriale, der giver indsigt i mange aspekter af det forhistoriske samfund: Religion, forfædrekult, teknologi, erhverv, demografi, fremmede forbindelser, kunst etc. På trods af, at vi – ikke mindst fra Fyn – har […]