en
Forfattere

Organisation

Odense Bys Museer er en statsanerkendt, selvejende museumsorganisation, der driver seks udstillingssteder og beskæftiger omkring 150 medarbejdere.

Bestyrelsen

Odense Bys Museers bestyrelse:

Simon Møberg Torp
Simon Torp, formand. Dekan for humaniora på SDU

 

Brian Rønsholdt
Brian Rønsholdt, næstformand. Managing Director. Ferrero Scandinavia AB

 

Signe Jungersted
Signe Jungersted. CEO, Group NAO

 

Peter Rahbæk Juel
Peter Rahbæk Juel. Borgmester, Odense Kommune

Rådmand Søren Windell
Søren Windell. Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

Henrik Thal Jantzen
Henrik Thal Jantzen. Partner, advokat Hafnia Law Firm

Ingeborg Svennevig
Ingeborg Svennevig. Direktør for de kulturhistoriske museer i Holstebro

 

Anne Katrine
Anne Katrine Thaastrup-Leth. Museumsvært, Odense Bys Museer

Museumsdirektøren

Museumsdirektøren har ansvaret for den overordnede ledelse af Odense Bys Museer.

Museumsdirektøren udgør sammen med Kulturarvschef, Publikumschef, Formidlingschef og Administrationschef Odense Bys Museers ledelse.

Museumsdirektørens særlige indsatser og opgaver er

  • Visioner og mål
  • Overordnet ledelse
  • Understøttelse af overordnede mål og satsninger
  • Fundraising
  • Nationale netværk
  • Internationalt arbejde

Henrik Harnow

Henrik Harnow
Museumsdirektør
Email: hharn@odense.dk
Telefon: +4551303298

 

Afdelinger og organisationsstruktur

Ansvarsområder og vedtægter

Odense Bys Museers vedtægtsbestemte ansvarsområder omfatter arkæologi og nyere tids kulturhistorie, herunder mediehistorie, Den Fynske Landsby, digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen.

Museet har arkæologisk ansvar for følgende kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn og Odense. Museets ansvarsområde inden for nyere tids kulturhistorie er Odense Kommune. Museet varetager tillige den lovpligtige kulturarvsforvaltning for nyere tid i Nordfyns Kommune.

Museet fungerer som nationalt og internationalt dokumentations-, forsknings- og formidlingscenter om digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen. Udover udstillinger, publikationer m.m. nationalt indgår museet i en række internationale samarbejder med henblik på at formidle viden om de to kunstneres liv og værker.

Bygningskultur og kulturlandskabets udvikling er særlige fokusområder.

Inden for mediehistorie belyser museet produktion og forbrug af medier i Danmark forstået som tilstande og forandringer inden for den grafiske branche, den trykte presse samt de elektroniske og digitale medier.

Vedtægter for Odense Bys Museer

 

Grundfortælling, strategi og virksomhedsplan

Med konstituering af  ny bestyrelse primo 2022, ny direktør og det nye H.C. Andersens Hus på vej i en normal driftssituation er det nu tiden at se fremad og at sætte en klar retning for de kommende års arbejde på Odense Bys Museer.

Derfor besluttede museets bestyrelse på et møde den 27. september 2021 at igangsætte en proces, der skal føre frem til en ny, samlet strategi for Odense Bys Museer for perioden 2022-2026. Denne proces forventes at være afsluttet i foråret 2022 og er på nuværende tidspunkt, hvor virksomhedsplanen for 2022 afsluttes, allerede påbegyndt.

I lyset af, at en ny, langsigtet strategi og deraf følgende handlingsplaner vil foreligge i først halvår af 2022, har museet
valgt at udarbejde virksomhedsplanen for Odense Bys Museer i en kort form, der for museets vigtigste områder præsenterer
de opgaver og projekter, der arbejdes med i 2022.

Læs hele virksomhedsplanen her: Virksomhedsplan 2022

STRATEGI 2022-2025
Arbejdet med udvikling af en strategi for Odense Bys Museer for perioden 2022-2026 skal munde ud i en kort, præcis strategi for de museale hovedområder, de fire brands H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby, Carl Nielsen Museet og Møntergården samt øvrige museer, for publikumsområdet, for økonomi og drift samt HR-området. Strategien vil foreligge i en trykt udgave og desuden være tilgængelig på museets hjemmeside.

Strategiarbejdet gennemføres i samarbejde med bestyrelsen og med involvering af relevante medarbejdergrupper.

I forlængelse af strategiens færdiggørelse lægges vægt på implementering i virksomheden og synliggørelse af strategien overfor samarbejdspartnere, tilskudsgivere og byens borgere. Efter afslutning af strategiarbejdet udarbejdes en revideret handlingsplan for 2022 og følgende år.

 

Medarbejdere

Oversigt over Odense Bys Museers medarbejdere

Vores formidlingsværdier

Vores formidling har som mål at skabe oplevelser for gæsterne, vække deres nysgerrighed og medvirke til at give dem et nyt perspektiv på dem selv og den verden, de befinder sig i.

Læs mere om vores formidlingsværdier

Odense Bys Museers historie

Odense Bys Museer har eksisteret siden 1860.

Læs om Odense Bys Museers historie

Nyheder fra Odense Bys Museer

Se oversigten over Odense Bys Museers seneste nyheder