en

Organisation

Odense Bys Museer er en statsanerkendt, selvejende museumsorganisation, der driver otte udstillingssteder og beskæftiger omkring 150 medarbejdere.

Bestyrelsen

Odense Bys Museers bestyrelse:

Henrik Thal Jantzen
Henrik Thal Jantzen, formand. Partner, advokat Hafnia Law Firm

 

Brian Rønsholdt
Brian Rønsholdt, næstformand. Managing Director. Ferrero Scandinavia AB

 

Signe Jungersted
Signe Jungersted. CEO, Group NAO

 

Peter Rahbæk Juel
Peter Rahbæk Juel. Borgmester, Odense Kommune

 

Christoffer Lilleholt
Christoffer Lilleholt. Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

 

Thomas Bostan Beck
Thomas Bostan Beck. Museumsassistent, Odense Bys Museer

Museumsdirektøren

Museumsdirektøren har ansvaret for den overordnede ledelse af Odense Bys Museer.

Museumsdirektøren udgør sammen med Kulturarvschef, Publikumschef, Formidlingschef og Administrationschef Odense Bys Museers ledelse.

Museumsdirektørens særlige indsatser og opgaver er

 • Visioner og mål
 • Overordnet ledelse
 • Understøttelse af overordnede mål og satsninger
 • Fundraising
 • Nationale netværk
 • Internationalt arbejde

Henrik Harnow

Henrik Harnow
Museumsdirektør
Email: hharn@odense.dk
Telefon: +4551303298

 

Afdelinger og organisationsstruktur

Ansvarsområder og vedtægter

Odense Bys Museers vedtægtsbestemte ansvarsområder omfatter arkæologi og nyere tids kulturhistorie, herunder mediehistorie, Den Fynske Landsby, digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen.

Museet har arkæologisk ansvar for følgende kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn og Odense. Museets ansvarsområde inden for nyere tids kulturhistorie er Odense Kommune. Museet varetager tillige den lovpligtige kulturarvsforvaltning for nyere tid i Nordfyns Kommune.

Museet fungerer som nationalt og internationalt dokumentations-, forsknings- og formidlingscenter om digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen. Udover udstillinger, publikationer m.m. nationalt indgår museet i en række internationale samarbejder med henblik på at formidle viden om de to kunstneres liv og værker.

Bygningskultur og kulturlandskabets udvikling er særlige fokusområder.

Inden for mediehistorie belyser museet produktion og forbrug af medier i Danmark forstået som tilstande og forandringer inden for den grafiske branche, den trykte presse samt de elektroniske og digitale medier.

Vedtægter for Odense Bys Museer

 

Grundfortælling, strategi og virksomhedsplan

Odense Bys Museers mål er at skabe værdi for det enkelte menneske og for samfundet ved at sætte historisk perspektiv på nutiden. Tråde trækkes tilbage til de forandringer, som gennem tiderne har påvirket menneskers tanker og ideer, de fysiske omgivelser og det omgivende samfund.

Indsatsen sker gennem indsamling, udforskning og bevaring af kulturarven og ikke mindst aktiv og inddragende formidling af de historiske linjer i en form, som giver besøgende og brugere indsigt, forståelse og oplevelse med relevans for den enkelte. Der arbejdes på at række ud til nye brugere/gæster.

Samtidig bidrages til Odenses historiske identitet, byens kvalitative udvikling og nationale og internationale turistpotentiale.

 

Vision

Odense Bys Museers vision er at skabe nogle af Danmarks stærkeste museums- og kulturbrands baseret på H.C. Andersen, Carl Nielsen og Odenses historiske identitet og arv – og dermed understøtte Odenses bybrand nationalt og internationalt.

 

Kerneområder 

 • Odense Bys Museer skal satse på en slankere og mere effektiv kerneforretning.
 • Kerneområderne skal være unikke – og de skal løbende revitaliseres
 • OBMs kerneområder skal kunne beskrives som stærke og tydelige brands (unikke værdier og identiteter)

 

Odense Bys Museers kerneområder er

 • H.C. Andersen og eventyrene
 • Odenses tilblivelse og transformationer
 • Den Fynske Landsby på H.C. Andersens tid
 • Carl Nielsen og musikken

 

Grundelementer der skal gennemsyre udvikling af alle 4 kerneområder:

 • Relevans og perspektiv til nutiden
 • Sammenhængende historiefortælling der skaber forståelse (storytelling)
 • Oplevelse og leg
 • Systematisk videns- og erkendelsesproces (forskning)

 

Arbejdsopgaver for hvert af kerneområderne (jævnfør museumsloven)

 • Indsamling/undersøgelse
 • Registrering
 • Bevaring
 • Forskning
 • Formidling

 

Brands                     

 • H.C. Andersens Odense
 • Møntergården – Odenses historie
 • Den Fynske Landsby på H.C. Andersens tid
 • Carl Nielsen – ind i musikken

 

Målgrupper 

 • Odenseanere/fynboer (årskortholdere)
 • Gæster/turister fra det øvrige Danmark
 • Udenlandske turister – kampagnemæssigt satses på udvalgte lande/områder
 • Skoler fra Odense/Fyn i forbindelse med undervisning
 • Betalte undervisningsforløb fra det øvrige Danmark/udlandet

        

 Fokus på merindtægter 

 • Øgede egenindtægter fra entre, salg og virksomhedssamarbejder
 • Kæmpe for højere – og mere retfærdig – statsstøtte

 

 

Odense Bys Museers udviklingsmål og delstrategier er beskrevet i Virksomhedsplan 2021

Medarbejdere

Oversigt over Odense Bys Museers medarbejdere

Vores formidlingsværdier

Vores formidling har som mål at skabe oplevelser for gæsterne, vække deres nysgerrighed og medvirke til at give dem et nyt perspektiv på dem selv og den verden, de befinder sig i.

Læs mere om vores formidlingsværdier

Odense Bys Museers historie

Odense Bys Museer har eksisteret siden 1860.

Læs om Odense Bys Museers historie

Nyheder fra Odense Bys Museer

Se oversigten over Odense Bys Museers seneste nyheder