en
Forfattere

Brænder du for god økonomistyring?

Odense Bys Museer søger en erfaren økonomi- og lønkonsulent

Odense Bys Museer er midt i en spændende udvikling, efter 4 år som selvejende institution, hvor der har været meget fokus på implementering af skiftet fra kommunal institution til selvejende institution og at opnå en sikker drift på institutionens administrative områder.

Efter at have gennemført denne meget krævende omdannelse er det nu sammenholdt med åbningen af det nye H.C. Andersens Hus medio 2021 og en kommende ny stor investering i det nye Carl Nielsen Museum vigtigt, at fokus ændres mod en mere udviklingsorienteret og understøttende retning på det administrative område – samtidig med at der fortsat er fuld fokus på sikker drift.

Vores nuværende funktionsleder for Økonomi og Løn går på pension i efteråret 2022, og vi søger derfor en:

Erfaren økonomi- og lønkonsulent på fuld tid med jobstart den 1. juli 2022 eller hurtigst muligt derefter. Ansøgningsfrist 18. maj 2022.

Odense Bys Museer har en stor økonomi sammensat af offentlige bevillinger, fondsindtægter og egenindtægter og med særlige krav til rapporteringer og regnskabsaflæggelse.

Sammen med 4 erfarne kollegaer får du ansvaret for den daglige håndtering af museets økonomi, herunder lønstyring for alle ca. 170 ansatte på museet.

En stor del af jobbet vil omhandle budgetopfølgning for museets drifts- og projektøkonomi, herunder særligt et tæt samarbejde med museets ledere. I den forbindelse vægter vi særligt, at du har en åben og fortrolig adgang til opgaveløsningen.

Vi prioriterer, at opgaverne løses på det højeste professionelle niveau i den samlede økonomiske planlægning, bogføring og opfølgning.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

 • Deltagelse i budgetudarbejdelse og budgetopfølgning
 • Deltagelse kvartals-, halvårs-, og årsregnskaber, herunder regnskab til offentlige myndigheder
 • Deltagelse i udarbejdelse og videreudvikling af økonomirapportering
 • Lønopgaver, herunder forbrugsstyring, lønindplaceringer, overenskomster, timeregnskaber, m.m.
 • Statistikopgaver, herunder diverse indberetninger
 • Projektregnskaber inkl. afrapporteringer til fonde m.m.
 • Diverse opgaver vedr. refusioner, moms m.m.

Hos Odense Bys Museer bruger vi Navision BC17 som integreret økonomisystem, og lønnen administreres gennem Silkeborg Data.

Dine kvalifikationer

 • Du har en relevant faglig, økonomisk baggrund som kontoruddannet eller en videregående uddannelse. Den uddannelsesmæssige baggrund er dog ikke det vigtigste, men det at du brænder for god økonomistyring.
 • Du har dokumenteret erfaring med økonomiopgaver, og gerne fra lignende organisationer.
 • Du har solid erfaring med IT-værktøjer.
 • Du er fleksibel og løsningsorienteret i din tilgang til opgaverne.
 • Kendskab til Navision BC vil være en fordel, men ikke et krav.
 • Kendskab til arbejde med overenskomster og relevant lovgivning.

Vi forventer, at du er

 • Grundig af natur og sætter høje standarder for alt, du og teamet leverer
 • Glad for samarbejde og god til kommunikation
 • Struktureret og effektiv og færdiggør opgaverne til tiden
 • God til samarbejde med mange forskellige faggrupper og ledere
 • Positiv og fleksibel – og altid ser løsninger

Som økonomi- og lønkonsulent vil du indgå i et tæt, dagligt samarbejde med ledelsen om de konkrete opgaver, især med administrationschefen. Vi forventer, at du trives med at arbejde selvstændigt med opgaverne, at du har et godt overblik og sammen med resten af administra-tionen har ambitionen om at lave de nødvendige forandringer, hvis vi ser bedre måder at gøre tingene på. Du skal selvfølgelig have flair for økonomi og administration og være villig til at agere dynamisk og proaktivt på eventuelle udfordringer.

Ansøgning og kontakt

Stillingen er på fuld tid og er til besættelse 1. juli 2022, eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettige organisation.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte administrationschef Jan Schmidt Nielsen e-mail: jsn@odense.dk, eller på telefon 51 16 66 23. Ellers vil vi se frem til at modtage din ansøgning og CV via nedenstående link.

Ansøgningsfrist den 18. maj 2022.  Samtalerne forventes afholdt den 25. maj 2022 og en eventuel anden samtale den 30. maj 2022.

Odense Bys Museer er en statsanerkendt museumsorganisation, der omfatter 7 udstillingssteder og beskæftiger 170 medarbejdere. Stillingen er knyttet til afdelingen Driftsudvikling. Med afsæt i eget fagområde arbejder medarbejderne på tværs af hele organisationen og indgår i eksterne netværk. Der er tale om et kreativt miljø med høj faglig profil.

SØG STILLINGEN