en
Forfattere

H.C. Andersens Hus, forpagtning af café/spisehus Deilig

Baggrund

Sommeren 2021 åbnede det ny H.C. Andersens Hus – et hus på højt internationalt niveau i såvel arkitektur som indhold, og som er realiseret med betydelig finansiering fra fonde og Odense Kommune. Huset er tegnet af den japanske arkitekt Kengo Kuma.

Husets areal med have og bygninger udgør i alt 9.000 m², hvoraf museumsdelen udgør 5.600 m². Det tilhørende haveanlæg med offentlig adgang udgør 7.000 m².

Huset indeholder både udstilling, børneunivers, café/spisehus og publikumsfaciliteter. Caféen/spisehuset hedder Deilig og er opkaldt efter et af H.C. Andersens eventyr.

Odense Bys Museer søger en forpagter til cafeen/spisehuset Deilig pr. 1/9 2022 og forventer en partner, der kan matche det høje niveau for det ny hus.

Deilig er placeret særdeles attraktivt ved det nye museum i verdensklasse, med letbanen og letbanestop som nærmeste nabo, supercykelsti der passerer forbi, med gående trafik mellem Nørregade og Hans Jensens Stræde og midt i det helt nye haveanlæg, som vil blive smukkere og smukkere over de kommende år. Deilig er således placeret midt i den bedste del af det nye transformationsområde i Odense i disse år.

Efter åbningen af H.C. Andersen Hus var det første halve år præget af en del færdiggørelsesarbejder. Pr. 1. december 2021 var huset samlet set færdigt og herefter fuldt åbent. H.C. Andersen Haven er nu færdiggjort, og der er særskilt rum til udeservering. Der forventes årligt 200.000 gæster i huset.

Om Deilig

Deiligs serveringslokale er på ca. 115 m2, hvilket svarer til en kapacitet på ca. 60 siddepladser ved borde.

Udendørs er der etableret ca. 40 pladser til udeservering.

Bruttoarealer café:
Terrænplan 188,5 m2.
Nedre plan 113 m2.
I alt: 301,5 m2.

Deilig er fuldt møbleret og indeholder nyetableret produktionskøkken med alle tilhørende faciliteter, toiletter, personalerum, kassesystem m.m.

Det er forventningen, at forpagter selv anskaffer service samt eventuelt mindre køkkenmaskiner og kaffesystem. Dette vil eventuelt kunne forhandles.

Udgangspunktet er, at den nye café som minimum har åbent i museets åbningstid.

Den fremtidige forpagter vælger som udgangspunkt selv, om caféen skal have længere åbningstider. Da der er offentlig adgang til caféen, vil der således være mulighed for at holde aftenåbent, aftenarrangementer og konferencelignende arrangementer. Odense Bys Museer har dog en forventning om at kunne anvende Deilig til et mindre antal museumsarrangementer, mødevirksomhed osv.

Hvis forpagteren ønsker at holde aftenåbent, kræver dette de nødvendige godkendelser fra de gældende myndigheder.

Åbningstiderne for det ny H.C. Andersens Hus er pt. følgende:

2. januar – 31. marts                     tir-søn kl. 10-17
1. april – 30. juni                             man-søn kl. 10-17
1. juli – 31. august                          man-søn kl. 10-20
1. september – 31. oktober         man-søn kl. 10-17
1. november – 30. december      tir-søn kl. 10-17

Der er lukket den 24/12, 25/12, 31/12 og 1/1. Der er åbent 10-17 i vinterferien.

Målgruppe

Målgrupper for H.C. Andersens Hus er overordnet set danske og udenlandske turister, der er på enten gennemrejse eller på et 1-2 dages ophold i Odense, herunder et vist antal familier med børn.

Før coronakrisen bestod de besøgende af 30% danske gæster og 70% udenlandske gæster. I de første måneder af 2022 udgøres besøgstallet primært af indenlandske besøgende, men antallet af udenlandske gæster er støt stigende og udgør pt. ca. 10% af det samlede antal besøgende. Siden åbningen medio 2021 har der været ca. 140.000 besøgende.

For 2022 og årene fremover forventes der årligt ca. 200.000 besøgende.

En del af disse vil være fra skoler, børnehaver m.m., der har booket forløb i det ny børneunivers, Ville Vau,

Hertil kommer øvrige gæster, som følge af at der er offentlig adgang til cafeen.

Ny forpagter

Den nye forpagter vil skulle matche det høje niveau i H. C. Andersens Hus.

Tilbudsgiver skal præsentere et samlet koncept for cafeen, der bredt set favner H.C. Andersens eventyrlige univers og værdier. Der forventes et finurligt og forunderligt madunivers, hvor gode, sæsonbetonede råvarer kombineres med nysgerrighed og leg, og hvor gæsterne præsenteres for spise, hvis smag og udseende overrasker, pirrer sanserne og skaber oplevelser i særklasse – for både store og små. Ligeledes bør også valg af indretning/udsmykning, ideer til mulige events, synergier til museumsaktiviteter mm. afspejle Andersens univers og den generelle måde, som gæsterne mødes i H.C. Andersens Hus.

I den forbindelse gælder følgende forhold:

  • Der lægges væsentlig vægt på, at maden er klimavenlig (lokale sæsonvarer, minimering af madspild og affald til biogas), og at man iagttager god dyrevelfærd
  • Krav om at lade sig registrere og opnå økologisk spisemærke, som minimum i kategorien bronze (30-60% økologi)
  • Udbyde et udvalg af mad, der også tilgodeser museets samlede publikum, herunder børn og det internationale publikum
  • Krav om at respektere arbejdsklausuler om arbejdsrettigheder, svarende til Odense Kommunes krav på området.

Der forudsættes indgået en forpagtningsaftale efter en afsætningsafhængig afregningsmodel, der gradueres efter den faktiske omsætning.

Valget af ny forpagter sker efter dialog mellem interesserede parter og Odense Bys Museer. Valget af ny forpagter vil blive foretaget af Odense Bys Museer ud fra en samlet kvalitativ vurdering af de enkelte præsenterede koncepter.

Interesseret kontakt

Såfremt ovenstående har vakt interesse, bedes man fremsende skriftlig præsentation af koncept for drift af Deilig samt tanker om fastsættelse af omsætningsafhængig forpagtningsmodel.

Koncept og tanker om forpagtningsmodel fremsendes senest d. 9/6 2022 til Odense Bys Museer på mail: jsn@odense.dk.

Valg af forpagter forventes at ske ultimo juni 2022, hvorefter der udarbejdes egentlig forpagtningskontrakt. I dette arbejde indgår museets advokat.

Såfremt der er spørgsmål, ønske om besigtigelse af Deilig m.m., kan der rettes henvendelse til administrationschef ved Odense Bys Museer, Jan Schmidt Nielsen, jsn@odense.dk, tlf. 51166623.