en
Forfattere

Rentyren fra Villestofte

Da Hedeselskabet i 1938 drænede en mark ved Villestofte ca. 6 km nordvest for Odense, stødte man på et gevir, som man hurtigt kunne se stammede fra et rensdyr. Heldigvis kontaktede graverne straks Odense Bys Museer, og herfra drog museumsinspektøren ud og fremgravede forsigtigt det, der skulle vise sig at være det mest komplette renskelet, […]