en
Forfattere

Besøg H.C. Andersens Barndomshjem på egen hånd

Det var fra barndomshjemmet, at H.C. Andersen opdagede verden. Her var det, han først mærkede sommerens lys og vinterens mørke og kulde. Juleaftens duft af æbleskiver og and og lys. Her var det, han lå på gulvet og forsøgte at sove, mens far lå død i sengen. Isjomfruen tog ham.

Men selv i den yderste fattigdom var dér hjertets og fantasiens rigdom. Det var her, Andersen fandt historierne og drømmene.

Det er muligt at besøge museet på egen hånd med en klasse. H.C. Andersens Barndomshjem er et lille hus med kun tre små rum, hvor I kan se, hvor og hvordan H.C. Andersen boede i sin barndom.

Bemærk venligst, at museet er meget småt og ikke har plads til mange gæster ad gangen. Vi anbefaler derfor, at I deler skoleklasser i to grupper, og at der går en lærer med hver gruppe rundt i barndomshjemmet.

Det tager ikke lang tid at se museet. Derfor kan besøget med fordel lægges i forlængelse af et besøg i H.C. Andersens Hus eller som en del af en byvandring rundt i H.C. Andersens fodspor.

 

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.

Gode råd til planlægning af besøget

Før besøget:

 • Forbered eleverne på, hvorfor de skal besøge museet, og hvad de skal arbejde med på museet.
 • Diskuter med eleverne, hvad et museum er, hvilke ting museet udstiller, og hvad et museumsbesøg er.
 • Giv eleverne mulighed for at lave arbejdsspørgsmål til besøget.
 • Afklar, hvordan eleverne skal arbejde på museet, og hvad de evt. skal gøre, hvis de får tid til overs.

Ved ankomsten:

 • Aftal fælles mødested og mødetid med eleverne.
 • Giv en kort introduktion til museet og hvordan eleverne kan finde rundt.
 • Gentag formålet med besøget for eleverne.

Undervejs:

 • Lad eleverne gå på opdagelse i museet – eleverne må gerne tage billeder og filme rundt på museerne.
 • Giv eleverne forskellige opgaver, de kan arbejde med under besøget, så de får mest ud af besøget. Brug enten nogle af de undervisningsmaterialer Odense Bys Museer har udviklet, lav dine egne opgaver eller lad eleverne lave spørgsmål hjemmefra.
 • Følg med eleverne rundt eller fordel jer rundt i museet, hvor eleverne arbejder.

Efter besøget:

 • Saml op på de opgaver, eleverne har løst på museet
 • Diskuter med eleverne, hvad de har oplevet og lært på museet