en
Forfattere

Carl Nielsens Barndomshjem

Rundvisningen introducerer eleverne for komponisten Carl Nielsen med fokus på hans barndom i det midtfynske.

I Carl Nielsens Barndomshjem får du en spændende og sanselig oplevelse af Carl Nielsens fynske barndom og ungdom. Du vil ikke føle, at du kommer ind på et museum, men at du træder ind i et hjem. Carl Nielsens hjem, vel at mærke. Med møbler, man må sidde i, og med en duft af tobak og harpiks, som man brugte til at smøre violinstrenge med.

Rundvisningen i det hyggelige hus giver eleverne en introduktion til historien om Carl Nielsens barndom og hjemmets arbejds- og musikliv, som blev så afgørende for Carl Nielsens senere udvikling både som musiker og som komponist.

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.