en
Forfattere

H.C. Andersens Odense

Odense er H.C. Andersens fødeby – og selvom meget er ændret, siden han blev født i 1805, kan I stadig opleve en del af den by, som digteren voksede op i.

Kom med rundt og få historien om H.C. Andersens barndom i Odense, og hør, hvordan oplevelserne i forfatterens barndom har været med til at forme nogle af de eventyr, vi alle kender i dag.

Rundvisningen starter ved H.C. Andersens Hus og går derfra videre forbi både H.C. Andersens fødehjem og barndomshjem. Undervejs gøres stop ved steder, som havde betydning for H.C. Andersen og hans barndom i Odense.

Ruten rundt er ca. 3 km og går blandt andet via brosten og stier. Så vær opmærksom på, at turen ikke egner sig for dårligt gående.

Rundvisningen tilpasses målgruppen.

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.