en
Forfattere

I skyggen – de første kvindelige fotografer

 

Kom på rundvisning i en særudstilling på Møntergården, hvor de første kvindelige fotografer fra omkring år 1900 træder ud af skyggen.

Rundvisningen giver en introduktion til datidens kvindelige fotografer og deres arbejde, som ofte foregik i skyggen af deres mandlige kolleger eller i skyggen af deres ægtemænd. Med udstillingen indtager de kvindelige fotografer deres berettigede plads i fotografihistorien, og den viser, at datidens kvindelige fotografer ikke kun tog fine portrætter i deres hjemlige atelierer, men også drog rundt og dokumenterede byliv, arbejdsliv, fritidsliv og hjemmeliv blandt danske håndværkere, borgere og fiskere – og amerikanske indianere og islandske bønder.

Kom tæt på 1900-tallets mennesker, når vi sammen dykker ned i fotografiernes motiver og de historier, som billederne fortæller.

Særudstillingen er en vandreudstilling produceret af Museum Østjylland, men på Møntergården har vi tilføjet et helt særligt kapitel om den odenseanske fotograf Andrea Gomard, hvis fotografiske produktion har ligget næsten glemt i museets samling indtil nu.

Foto: Omkring 1910 fotograferede den anerkendte arkitekturfotograf Julie Laurberg sin kompagnon Franziska Gad med et stort studiokamera. Fotokilde: Danmarks Fotomuseum

 

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

 

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

 

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

 

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.