en
Forfattere

Landsbyskæbner

Rundvisning i et 1800-talsliv i Den Fynske Landsby.

I 1837 blev Jørgen Ellegård født i Vigerslev i det hus, der i dag ligger i Den Fynske Landsby. Jørgen er én af de to personer, hvis liv og skæbne I kan komme med på vandring i.

Rundviseren fortæller med udgangspunkt i et af de mennesker, der i virkeligheden har haft sin gang i ét af landsbyens huse, om, hvordan livet var på landet i 1800-tallet fra vugge til grav. Undervejs besøger I forskellige gårde og huse og hører om blandt andet sociale forhold på landet, fattigvæsen, børns forhold, landsbyfællesskab og andelsbevægelsen gennem de mennesker, der levede den gang.

“Landsbyskæbner” er en levende fortælling om et menneske, hvilket gør historien så meget mere nærværende.

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.