en
Forfattere

Med arkæologen i stenalderen

Kom helt tæt på arkæologens arbejde med fokus på stenalderens spændende genstand i undervisningsforløbet ”Med arkæologen i stenalderen”.

I Histotoriets laboratorium arbejder eleverne med autentiske stenaldergenstande og undersøger dem ved hjælp af de arbejdsmetoder, son en arkæolog bruger. I deres undersøgelser af de forskellige genstande får eleverne mulighed for at relatere genstandene til stenalderen og reflektere over, hvad genstandene kan fortælle om de mennesker, der levede dengang.

I forløbet er fokus todelt: Undervisningen henvender sig til fagene Natur/Teknologi og/eller Historie.

Der er derfor mulighed for et tværfagligt samarbejde. Kompetenceområderne er undersøgelse og kildearbejde, hvor eleverne skal arbejde med at undersøge forskellige historiske genstande; kilder og spor fra lokalområdet. Derved opnår de viden og færdigheder i at kunne anvende kilder til at opnå viden om fortiden. Forløbet kan specifikt bruges i arbejdet med både kompetenceområdet undersøgelse og/eller kildearbejde, men det er også en oplagt mulighed at kombinere disse områder med arbejde omkring stenalderen. Forløbet kan både bruges som en indledning til arbejdet eller som et virke til forskellige læringsmål undervejs – eller til slut i jeres arbejde.

Vi anbefaler, at i på forhånd har haft en samtale om, hvad et museum og en genstand er, samt hvordan historiske spor kan undersøges og anvendes som kilder til at opnå viden om fortiden.

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.