en
Forfattere

Thriges Kraftcentral

En rundvisning på Thriges Kraftcentral tilbydes til f.eks. skoleklasser der arbejder med lokalhistorie eller industrihistorie.

Der gives et indblik i Odenses industrialisering eksemplificeret ved Thomas B. Thriges industri-imperium.

Omvisningen giver information om industrihistorie, Thrige som person og som virksomhed. Desuden får I viden om hvordan kraftcentralen fungerede. Der bliver vist rundt i selve kraftcentralen samt den tilhørende udstilling Højspænding!

Rundvisninger kan finde sted den 1. og 3. torsdag i måneden i tidsrummet kl. 9 – 15.

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.