en
Forfattere

Undersøg 1800-tallets historiske genstande

Lad eleverne komme helt tæt på kildearbejdet og de historiske genstande.

I Børnenes Baggård og Histotoriets laboratorium arbejder eleverne som historikere med forskellige historiske genstande fra 1800-tallet via de historiske og museale arbejdsmetoder.

I deres arbejde med de forskellige genstande får eleverne mulighed for at anvende kilder til at opnå viden om fortiden, og samtidig får eleverne en forståelse for 1800-tallets hverdag og livsvilkår. Eleverne arbejder i grupper med blandt andet tøjvask, madlavning og håndværk.

Forløbets fokus drejer sig om genstanden som kilde i historikerens arbejde. Formålet med forløbet er altså at skabe en forståelse for, hvordan historikeren arbejder med kilder (historikerens metode).

Forståelsen sker via en eksperimenterende tilgang, hvor eleverne selv får lov at forsøge sig frem. De får en historisk genstand i hånden, og de får lov at forsøge at anvende den. Rammen for forløbet er et laboratorium, som ligger i forbindelse med Børnenes Baggård. Her får eleverne kitler på, så de bliver forskere i et laboratorium, og derfra går turen til Børnenes Baggård for at finde historien bag genstanden og historien om 1800-tallet.

Alle genstandene i forløbet er rigtige 1800-tals genstande, der formidler forskellige dele af dagliglivet i 1800-tallet i byen.

Læringsmål
  • Eleverne kan undersøge en historisk genstand.
  • Eleverne ved hvordan hverdagen og livsvilkår var i byen i 1800-tallet.
  • Eleverne kan anvende kilder til at opnå viden om 1800-tallet.
  • Eleverne kan videreformidle deres viden.
Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.