Vores H.C. Andersen

Oplev H.C. Andersens liv og eventyr på en helt ny og involverende måde med undervisningsforløbet “Vores H.C. Andersen”

Læringsforløbet er helt unikt, fordi der er et stort fokus på børnenes fantasi og fortællelyst. Det er et vigtigt formål, at børnene bruger deres sanser, leg og tolkninger af forfatterens univers til at skabe nye fortællinger. Derved bliver de aktive medformidlere af H.C. Andersen som en del af deres egen kulturarv.

Forløbet starter ved H.C. Andersens Hus, hvor en formidler fra Odense Bys Museer tager imod jer. Dernæst følger en eventyrlig vandring med en trækvogn, der er fyldt med eventyrremedier. Sammen med formidleren går I fra H.C. Andersens fødehjem til hans barndomshjem og slutter ved Odense Domkirke. Undervejs er eleverne en del af forskellige aktiviteter, som indbyder til fantasifulde fortællinger og fortolkninger af forfatterens liv og virke. Samtidig udfylder eleverne deres egen H.C. Andersen-bog, der kan bruges i jeres videre arbejde på skolen.

Vi åbner et nyt H.C. Andersen Museum i juni 2021. Alle undervisningsforløb og rundvisninger offentliggøres i foråret 21.

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.