en
Forfattere

Børnerundvisning i Den Fynske Landsby

Selvom man ikke er så stor endnu, så kan man sagtens få noget ud af en rundvisning i Den Fynske Landsby.

Vi besøger forskellige gårde i Landsbyen og undersøger, hvordan børn og voksne levede og legede, sov og spiste. Undervejs kommer vi forbi flere af landsbyens dyr og taler om, hvad de bruges til dengang og nu.

Børnene inviteres til at tale om dengang og nu – og deres spørgsmål er mere end velkomne.

En børnerundvisning vil typisk indeholde et besøg i den gamle skolestue, på et par gårde og rundt til forskellige af museets dyr.

Rundvisningen tilpasses efter målgruppen.

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.