en
Forfattere

Landsbyskolen

Oplev en skoledag i 1800-tallet

Tag eleverne med i skolen anno 1850, hvor eleverne udklædes og stifter bekendtskab med morgensang, katekismus og “tampen”.

Der undervises i skrivning på tavle med griffel, anskuelighedstavler og udenadslære.

Et undervisningsforløb i Landsbyskolen giver eleverne indsigt i skoleundervisning og børns forhold i 1800-tallet.

Forløbet tilpasses klassetrinet.

Gratis adgang

Der er gratis adgang for elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget finder sted som led i undervisningen. Samt pædagoger og dagplejere, når de ledsager ved institutionsbesøg – for eksempel børnehaver, SFO, dagplejegrupper etc.

Gratis adgang til Odense Bys Museer gælder for folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).

Lærere har gratis adgang i forbindelse med forberedelse af skolebesøg.

Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune) har ligeledes gratis adgang.